Om oss

JensethProsjekt er et nettverk (to generasjoner + noen til) som liker å arbeide sammen. Vi har erfaring innen prosjektarbeid og produksjon, særlig innen ideelle organisasjoner. Vi arbeider ut fra "mennesket i sentrum" og er opptatt av enkeltmenneskets frihet, personlig ansvar og etisk virksomhet. Hovedvekten av arbeidet er tjenester innenfor kommunikasjon, data, design, teknisk tegning og annet forefallende arbeid. F.eks. hvis du ønsker å etablere en ny nettside, kan vi bistå både ut fra hvordan denne skal kommunisere mot målgruppen, design av nettsiden og den tekniske publiseringen. I 2020 tok vi i tillegg over Eidsvoll helsekost Sundet.