Annen organisasjonsservice som:

  • Pakking og utsendelse (medlemsgiro/annet)
  • Bistå ulike oppgaver og arbeid som man trenger hjelp til.